SCIENTIX

Krajowa konferencja SCIENTIX w Polsce

Zapraszamy do udziału w Krajowej konferencji SCIENTIX dla nauczycieli przedmiotóScientixw matematyczno-przyrodniczych, organizowanej przez Instytut Geofizyki PAN we współpracy z Ośrodkiem.

Termin: 8-9 października 2015
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Szczegółowe informacje – http://scientix.pl/konferencja

Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix

Instytut Geofizyki PAN został Krajowym Punktem Kontaktowym Scientix w Polsce. Scientix

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat aktualnych wydarzeń projektowych w Polsce na portalu scientix.pl

Projekt GOERUDIO

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie został partnerem stowarzyszonym projektu GOERUDIO. Zespół CTN włączył się w działania projektowe.

GOERUDIOGOERUDIO – innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłych
(Goerudio – Managing Learning process in science education)

http://goerudio.pixel-online.org

Celem projektu jest upowszechnianie metod nauczania przedmiotów ścisłych rozwijających kreatywność uczniów i ułatwiających zrozumienie zagadnień naukowych. Więcej w dziale Projekty edukacyjne.

 

O nauczaniu przedmiotów ścisłych w Brukseli

ScientixNauczanie przedmiotów ścisłych (STEM education) jest jednym z priorytetów European Schoolnet, sieci ministerstw edukacji w Europie. Nowe technologie, nowe projekty edukacyjne i poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych… Ale nie da się wprowadzić innowacyjnych metod nauczania bez udziału, współpracy i zaangażowania nauczycieli. Było to ważne przesłanie dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących nauczania/uczenia się przedmiotów ścisłych, w których ostatnio uczestniczyłam: STEM Educator Academy w Warszawie (21-23 września 2014) i SCIENTIX 2014 w Brukseli (24-26 października 2014).

Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet powiedział:

Technologia sama w sobie nie przekształci praktyki nauczania. Każdy proces transformacji musi być wynikiem strategii i wizji, a społeczność nauczania – siłą napędową zmian.”

W II Konferencji Scientix w Brukseli wzięło udział ponad 600 nauczycieli, badaczy, naukowców, przedstawicieli biznesu i innych zainteresowanych z ponad 43 państw. Odbyło się ponad 70 wykładów plenarnych, 14 warsztatów, 7 okrągłych stołów. Wyróżnione projekty edukacyjne były prezentowane na 25 stoiskach. Podczas mini warsztatów zaprezentowano sprawozdania z realizacji podejmowanych działań edukacyjnych i przedstawiono wiele pomocy dydaktycznych – w tym między innymi materiały edukacyjne i przyrządy pomiarowe wykorzystane w projekcie „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” (ICT for Innovative Science Teachers), koordynowanym przez nasz Ośrodek.
Ogromne wrażenie wywarł na mnie wykład Amber S. Gell, specjalistki ds. techniki rakietowej z Lockheed Martin w Houston w Teksasie. Pani Gell jest obecnie członkiem zespołu projektującego i budującego statek kosmiczny Orion, uniwersalny pojazd (MPCV – the Multipurpose Crew Vehicle), nowy statek NASA do przeprowadzania zaawansowanych badań w przestrzeni kosmicznej.
W wystąpieniach podkreślano wpływ ustawicznego kształcenia nauczycieli na jakość nauczania i  innowacyjność realizowanych projektów i programów. Nauczyciele powinni mieć możliwość zdobywania nowych doświadczeń poprzez dialog międzynarodowy, łączyć wiedzę na temat nauczanego przedmiotu z umiejętnościami pedagogicznymi i zdolnością oceny swojej pracy w szerszej perspektywie, aby wykazać przygotowanie do wprowadzania innowacji w nauczaniu w wymiarze europejskim. Nauczanie przez dociekanie (IBL), uczenie się w działaniu – jest kluczem do podniesienia zainteresowania nauką wśród młodzieży. Konferencja Scientix była okazją do spotkania osób z różnych środowisk, które są zaangażowane w edukację matematyczną, przyrodniczą i techniczną oraz popularyzację nauki i nowoczesnych technologii. Uaktywniła współpracę pomiędzy szkołami i nauczycielami, szkołami a przemysłem, nauczycielami i naukowcami.
Więcej informacji o konferencji na http://www.scientix.eu
Zachęcam do włączenia się w działania społeczności  SCIENTIX oraz śledzenia aktualnych informacji na naszej stronie (w zakładce Scientix).
Elżbieta Kawecka

 

Scientix – nowości

ScientixZachęcamy do śledzenia informacji na temat  projektu Scientix i europejskiej współpracy z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki. Najważniejsze fakty dotyczące tego projektu będą ukazywać się co tydzień na portalu Scientix i w dziale  Scientix naszego serwisu (w menu po lewej) oraz na serwisach społecznościowych. Zapraszamy!

Warsztaty Scientix w Brukseli

W ramach projektu SCIENTIX są organizowane warsztaty dla nauczycieli
przedmiotów ścisłych w Future Classroom Lab w Brukseli w terminie 23-25
maja. UE pokrywa koszty podróży i pobytu dla 20 nauczycieli.
Szczegółowy opis i aplikacja jest dostępna pod adresem:

http://www.scientix.eu/web/guest/live/science-project-workshop#spw4-at-fcl
Warto się pospieszyć :)Scientix

Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 1 kwietnia 2014

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji metodycznej dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia 2014, w godz. 16:00 – 18:30 w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73.
W programie :

  1. Otwarcie konferencji – Marzenna Przesmycka-Baranek, Dyrektor OEIiZK w Warszawie
  2. Alternatywne źródła energii – wykład z pokazami ciekawych doświadczeń przyrodniczych – prof. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  3. Scientix – społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w EuropieElżbieta Kawecka (OEIiZK)
  4. Warsztaty w grupach przedmiotowych (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda) – przykłady zastosowań materiałów z portalu Scientix na zajęciach edukacyjnychnauczyciele konsultanci OEIiZK
  5. Losowanie nagród

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz materiały zawierające m.in.: najnowszy numer Meritum „Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna” oraz publikację „Pomiary komputerowe na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Scenariusze zajęć”, opracowaną w ramach projektu „W poszukiwaniu praw przyrody”.

Zapraszamy do rejestracji na stronie

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=projekty_szcz&id_projektu=82

Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Fizyki

Uprzejmie informujemy, że seminarium dydaktyki fizyki zarejestrowane we WCIES w Warszawie jako

40 – godzinny kurs doskonalący nauczycieli „Najnowsze osiągnięcia fizyki i dydaktyki fizyki” odbywa się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ul. Smyczkowa 5/7 w godzinach od 13.00 do 16.30 w następujących terminach:

   12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia i 14 maja 2014 r.

Program seminarium 12 lutego 2014 r.

1.Dlaczego samolot lata –  prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zakładu Aerodynamiki.

2.SCIENTIX – społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie – mgr Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

3.Komunikaty –  Halina Binkiewicz, Maria Puchta, Zuzanna Suwald.

W imieniu Organizatorów  (Halina Binkiewicz, Maria Puchta, Zuzanna Suwald) i opiekunów naukowych seminarium (prof. dr hab. Jerzy Ginter i prof. dr hab. Andrzej Majhofer) zapraszamy wszystkich zainteresowanych fizyką.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie jest wymagane wcześniejsze potwierdzenie udziału. Nauczyciele, którzy będą obecni na  ponad ¾ zajęć otrzymają świadectwo ukończenia formy  doskonalenia  oraz materiały zapisane na płytach CD.

Kierownik kursu: Halina Binkiewicz, e-mail: halina.binkiewicz@wcies.edu.pl