Projekty edukacyjne

BLOOM  (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation) to europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat bio-gospodarki. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczy 10 krajów europejskich (w tym Polska) jest European Schoolnet.

Scenariusz zajęć Examining the thermal properties of bio-based building materials, opracowany przez zespół polski we współpracy z nauczycielami z Austrii, był testowany w XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa i w klasie IB XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie.

22 listopada 2018 uczennice i uczniowie klasy I A2 XXXV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa w Warszawie uczestniczyły (-li) w 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Elżbietę Kawecką. Podczas pracy w 4-osobowych grupach korzystano ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz zestawów do pomiarów wspomaganych komputerowo (interfejsy pomiarowe, czujniki temperatury, oprogramowanie do naboru i analizy danych).

Tematyka lekcji:

1. What’s is the bio-economy?, Bio-economy in everyday life – dyskusja i tworzenie posterów

2. Badanie doświadczalne właściwości termoizolacyjne różnych materiałów (wełna mineralna, wióry drewniane, mech, styropian)

3. Komputerowa analiza i dyskusja wyników pomiarów

20181122_121403 20181122_121505 20181122_122806 20181122_122813 20181122_122849 20181122_131357 20181122_135835 20181122_141450 20181122_141755 20181122_141809 20181122_145205p2 20181122_151343p

 

 

Scientix

SCIENTIX to europejska społeczność na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych oraz portal edukacyjny zawierający ogromne repozytorium projektów i materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach europejskich i krajowych projektów edukacyjnych.
W Ośrodku odbyła się krajowa konferencja Scientix (8-9 października 2015) oraz warsztaty (16 marca 2016), zorganizowane przez Instytut Geofizyki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix we współpracy z OEIiZK. Przedstawiciele OEIiZK uczestniczyli w Europejskiej Konferencji Scientix w Brukseli oraz w warsztatach w Future Classroom Lab.
Przedstawiciel OEIiZK Elżbieta Kawecka pełni funkcje wiceambasadora Scientix w Polsce.

Kontakt: Elżbieta Kawecka – e-mail: elka(at)oeiizk.waw.pl

 

Zespół CTN bierze udział  w międzynarodowym projekcie
GOERUD
IO – innowacyjne metody nauczania przedmiotów ścisłyGOERUDIOch
(Goerudio – Managing Learning process in science education).
OEIiZK jest partnerem stowarzyszonym projektu.

Celem projektu Goerudio jest upowszechnianie metod nauczania przedmiotów ścisłych rozwijających kreatywność uczniów i ułatwiających zrozumienie zagadnień naukowych. Koordynatorem projektu jest Riga State Technical School (Łotwa), zaś partnerami instytucje z Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Włoch i Polski (36,6 Centrum Kompetencji). Projekt jest współfinansowany ze środków UE (Program Międzysektorowy KA4, Uczenie się przez całe życie).

W działania sieci Goerudio zaangażowane jest bezpośrednio 35 szkół z siedmiu krajów, a w każdej ze szkół minimum dwóch nauczycieli przedmiotów ścisłych, co w sumie daje ponad 70 nauczycieli. Zakładając, że na każdego nauczyciela przypada 20 uczniów, w projekcie bierze udział około 1400 uczniów. Efekty tej współpracy są publikowane na portalu projektu: http://goerudio.pixel-online.org

Główne działania projektu to:

  • Stworzenie europejskiej sieci, skupiającej nauczycieli przedmiotów ścisłych i uczniów
  • Dzielenie się doświadczeniami na temat głównych przeszkód w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych
  • Identyfikacja i ocena istniejących projektów i inicjatyw w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych w oparciu o interaktywne i angażujące metody
  • Opracowanie zasobów dydaktycznych do nauki przedmiotów ścisłych
  • Organizacja krajowych warsztatów w celu upowszechniania wypracowanych rezultatów

 

Projekt W poszukiwaniu praw przyrody, realizowany  w okresie 1.09.2012 – 31.08.2013 , miał  na celu wsparcie nauczycieli z plakatu kolorprzedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego przy stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu, poprzez szkolenia oraz doposażenie szkół w sprzęt pomiarowy i oprogramowanie.

http://ppp.oeiizk.waw.pl

 

CTN było inicjatorem i realizatorem dwóch międzynarodowych projektów edukacyjnych, w ramach których zostały opracowane materiały edukacyjne do nauczania/uczenia się fizyki, chemii i biologii z wykorzystaniem różnych narzędzi ICT: pomiarów wspomaganych komputerowo, wideopomiarów, modelowania i symulacji.

ICT for IST – ICT for Innovative Science Teachers, 2009-2011, (koordynowany przez OEiIZK) 

http://ictforist.oeiizk.waw.pl/

IT for US – Information Technology for Understanding Science, 2004-2008, (koordynowany przez OEiIZK)

http://www.itforus.oeiizk.waw.pl