Szkolenia dla nauczycieli

Wybrane szkolenia w semestrze zimowym roku szkolnego 2018/19

Zapisy na szkolenia są prowadzone na platformie obsługi szkoleń i konferencji: http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

Aplikacje przyrodnicze w chmurze

Zajęcia w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty to propozycja zajęć dla nauczycieli fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody szkoły podstawowej.    (15 godzin) -  zapisy

 Geografia w chmurze

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia, współdzielenia i udostępniania plików przez dysk Google, przygotują mapę myśli oraz stworzą proste testy, krzyżówki i inne aplikacje działające w chmurze. (10 godzin)

Podróże z mapą w sieci

Chcesz wiedzieć jak ziemia zmieniła się przez lata, wszystko jest możliwe z pomocą narzędzi GIS. Możesz wiedzę o otaczającej przyrodzie zgłębiać zarówno w sali lekcyjnej , jak i wychodząc w teren z urządzeniami mieszczącymi się w Twojej kieszeni, np. smartfonem.  (5 godzin)

Nowe pomysły na lekcje fizyki wspierane TIK, czyli fizyka z tabletem

Szkolenie dla nauczycieli fizyki różnych poziomów edukacyjnych, zainteresowanych wykorzystaniem tabletów w edukacji. Przykłady zastosowania sprawdzonych aplikacji i urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów) w realizacji wybranych zagadnień nowej podstawy programowej z fizyki.  (5 godz.)

Rozszerzona rzeczywistość na przedmiotach przyrodniczych

Potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z  kamerą, oprogramowanie oraz znaczniki AR. Takie rozwiązanie w edukacji pozwala na np. analizowanie ludzkiego organizmu. (5 godzin)

Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne

Przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do planowania, wykonania, pokazu projektu edukacyjnego na forum oraz aktywnego zaangażowania publiki. Wykorzystanie bazy darmowych i prostych aplikacji TIK na wszystkich etapach realizacji projektu z różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym. (5 godzin)

Geograficzne Systemy Informacyjne w nowej podstawie programowej

5 godz

Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu fizyki z nową podstawą programową

Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych. Wybrane aplikacje, interaktywne symulacje i materiały dydaktyczne, wspomagające realizację podstaw programowych fizyki. (5 godzin)