Lekcje dla uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 od 1 października kontynuujemy lekcje otwarte dla uczniów. Jest to forma zajęć doskonalących przeznaczona dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy przyjeżdżają wraz z uczniami i biorą aktywny udział w lekcji.

Lekcje prowadzone są przez nauczycieli konsultantów Ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Najważniejsze informacje:

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73
 2. Uczniowie klasy dzieleni są na 2 grupy do 16 osób każda (klasy do 20 osób bez podziału na grupy)
 3. Zapisy przyjmuje Anna Grzybowska, e-mail: annak@oeiizk.waw.pl
 4. Lekcje rozpoczynają się:
  1.  Biologia/geografia – poniedziałki o godz. 9.00. Zajęcia trwają po 60 min. (po 15 min. przerwie następuje zamiana grup), klasa kończy zajęcia o godz. 11.15
  2. Przyroda – poniedziałki o godz. 9.00 Zajęcia trwają 2 x 45 min (koniec o 10:45)
  3. Fizyka/geografia – środy o godz. 10.00. Zajęcia trwają po 60 min. (po 15 min. przerwie następuje zamiana grup), klasa kończy zajęcia o godz. 12.15
  4. Po uzgodnieniu terminu należy wydrukować, wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia zgloszenie_2018
  5. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin, z którym należy się zapoznać przed przyjściem na zajęcia.

Zapisy będą prowadzone od 17 września 2018.