Pomiary komputerowe

Dołączenie do komputera interfejsu pomiarowego z zestawem czujników powoduje, że komputer może mierzyć różne wielkości fizyczne. Może to być na przykład pomiar temperatury, światła, dźwięku, pH, stężenia tlenu czy dwutlenku węgla w powietrzu. Technika pomiarów wspomaganych komputerowo jest też nazywana Mikrokomputerowo Wspomaganym Laboratorium, a zasadę działania ilustruje rysunek. Prowadzenie takich eksperymentów wymaga wyposażenia pracowni przedmiotowych w interfejsy pomiarowe z zestawem czujników i oprogramowanie do obsługi eksperymentów, naboru danych i ich analizy oraz wykorzystania tradycyjnych pomocy dydaktycznych. Wymaga to także odpowiedniego przeszkolenia i zaangażowania nauczycieli, ale daje wiele satysfakcji.

Schemat_MWL

Mikrokomputerowo Wspomagane Laboratoria są szeroko stosowane w szkołach na całym świecie i coraz częściej w Polsce. Istnieje wiele systemów pomiarowych różnych firm (np. CMA, Pasco, Vernier, Phywe), które umożliwiają stosowanie tej techniki w nowoczesnym nauczaniu i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych. W Ośrodku używamy przede wszystkim interfejsów pomiarowych, czujników i oprogramowania Coach 6 firmy CMA. Prowadzimy szkolenia (np. Podstawy pomiarów komputerowych, Pomiary i modelowanie z zestawem Coach ) oraz lekcje otwarte dla uczniów z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i oprogramowania. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń OEIiZK.