Modelowanie i symulacje

Modelowanie polega na budowaniu modelu matematycznego, zawierającego uproszczony opis zjawiska przyrodniczego. Celem modelowania jest ułatwienie myślenia o danym zjawisku, stworzenie powiązań między zjawiskiem, znanymi już prawami przyrodniczymi i samym modelem.
Model może składać się z jednego wzoru lub sekwencji kilku współzależnych równań. Weryfikowany jest doświadczalnie, tzn. sprawdza się go porównując dane wygenerowane przez model z wynikami uzyskanymi w eksperymencie. Najważniejszą cechą procesu modelowania jest możliwość edycji i zmiany modelu, dzięki czemu można badać jak zmiany modelu wpływają na zachowanie się badanego układu, czyli przeprowadzać symulacje.
Istnieje wiele programów do modelowania i tworzenia animacji opartych na zbudowanych modelach matematycznych. Modele opisujące to samo zjawisko inaczej wyglądają w środowisku Coach, inaczej w Insight, a jeszcze inaczej w Modellusie.

Rysunek przedstawia Model oscylatora harmonicznego w programie Insight iLOG i Coach 6:

model