System Coach

System Coach został opracowany na Uniwersytecie w Amsterdamie i w fundacji CMA (www.cma-science.nl). Jest z powodzeniem stosowany w wielu placówkach edukacyjnych w Polsce i innych krajach. W ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych, koordynowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, opracowano materiały dydaktyczne do nauczania fizyki, chemii i biologii, w których znajduje się wiele przykładów doświadczeń wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem systemów Coach i Insight.

W skład systemu Coach wchodzą:

  • Interfejs pomiarowy np. CoachLab II+, EuroLab, EuroSense, MoLab
  • Czujniki (sondy) pomiarowe
  • Oprogramowanie Coach 6

Oprogramowanie Coach 6 jest dostępne w 2 wersjach:

  • uczniowskiej (tzw. Coach 6 Lite), do wykonywanie podstawowych ćwiczeń pomiarowych z wykorzystaniem różnych interfejsów oraz wprowadzenia w technikę sterowania;
  • pełnej (tzw. wersja autorska, do której jest wymagana licencja), umożliwiającej wykonywanie pomiarów wspomaganych komputerowo, wideopomiarów, sterowania oraz budowę i analizę modeli i symulacji. Wersja autorska posiada większy zasób narzędzi do analizy danych pomiarowych, umożliwia też tworzenie własnych projektów i ćwiczeń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.