tablica

Warsztaty Scientix w Brukseli

W ramach projektu SCIENTIX są organizowane warsztaty dla nauczycieli
przedmiotów ścisłych w Future Classroom Lab w Brukseli w terminie 23-25
maja. UE pokrywa koszty podróży i pobytu dla 20 nauczycieli.
Szczegółowy opis i aplikacja jest dostępna pod adresem:

http://www.scientix.eu/web/guest/live/science-project-workshop#spw4-at-fcl
Warto się pospieszyć :)Scientix

LearningApps- interaktywne narzędzia na tablicę i urządzenia mobilne

Wystarczy założyć konto, zalogować się wchodząc na stronę http://learningapps.org/.

Można korzystać z gotowych propozycji ale można też tworzyć własne:

http://learningapps.org/display?v=pkn1v9bwj

A potem to już tylko nauka poprzez zabawę