PPP

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych jest działem OEIiZK zajmującym się zastosowaniem TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

  • Tworzymy nowe opracowania dydaktyczne
  • Szkolimy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  • Promujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie
  • Prowadzimy lekcje dla młodzieży szkolnej
  • Współpracujemy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
  • Uczestniczymy w projektach edukacyjnych

Zespół PPP stanowią nauczyciele konsultanci OEIiZK, będący równocześnie nauczycielami przedmiotów przyrodniczych w szkołach:

Anna Grzybowska – geografia, kierownik zespołu,  mail: anna.grzybowska@oeiizk.waw.pl

Witold Kranas  – fizyka, astronomia, mail: witold.kranas@oeiizk.waw.pl

Małgorzata Witecka – przyroda, geografia, mail: malgorzata.witecka@oeiizk.waw.pl

Renata Sidoruk-Sołoducha – biologia, mail: rsoloducha@oeiizk.waw.pl

Dariusz Brzuska -chemia, mail:dariusz.brzuska@oeiizk.waw.pl

Justyna Kamińska – chemia, mail: justyna.kaminska@oeiizk.waw.pl