Lekcje dla uczniów

W roku szkolnym 2017/2018  od 2 października kontynuujemy lekcje otwarte dla uczniów. Jest to forma zajęć doskonalących przeznaczona dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy przyjeżdżają wraz z uczniami i biorą aktywny udział w lekcji.

Lekcje prowadzone są przez nauczycieli konsultantów Ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Najważniejsze informacje:

 1. Przy zapisie wymagana jest rejestracja i aktywny udział w Sieci współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (SNPP), na platformie Ośrodka, a następnie dokonanie wpisu w Sieci związanego z lekcjami otwartymi.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73
 3. Uczniowie klasy dzieleni są na 2 grupy do 16 osób każda (klasy do 20 osób bez podziału na grupy)
 4. Zapisy przyjmuje Anna Grzybowska, e-mail: annak@oeiizk.waw.pl
 5. Lekcje rozpoczynają się:
  1.  W poniedziałki (biologia/chemia) o godz. 9.00 i trwają po 60 min. (po 15 min. przerwie następuje zamiana grup), klasa kończy zajęcia o godz. 11.15
  2. We wtorki (przyroda) o godz. 11.45 i trwają 2 x 45 min (koniec o 13.20)
  3. We środy (fizyka/geografia) o godz. 10.00 trwają po 60 min. (po 15 min. przerwie następuje zamiana grup), klasa kończy zajęcia o godz. 12.15
  4. Po uzgodnieniu terminu należy wydrukować, wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia zgloszenie_2017
  5. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin, z którym należy się zapoznać przed przyjściem na zajęcia.

Zapisy będą prowadzone od 15 września 2017.