Szkolenia dla nauczycieli

Wybrane szkolenia w semestrze letnim roku szkolnego 2019/20

Zapisy na szkolenia są prowadzone na platformie obsługi szkoleń i konferencji: https://pos.oeiizk.waw.pl/

Szkolenia – matematycy i przyrodnicy

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na szkolenia pokazujące różne sposoby wykorzystania TIK na lekcjach w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli konsultantów z wieloletnią praktyką szkolną.

PMIB Programowanie płytki micro:bit

SAST Astronomia z komputerem

SMOT Mobilne aplikacje przyrodnicze w terenie
SPMS Podróże z mapą w sieci

SNAG Narzędzia chmury w geografii

SMAG Metody aktywizujące i TIK w geografii

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii – online

Cyfrowe laboratorium przyrodnicze

Geografia w sieci

Przyrodniczy pokój zagadek

Doświadczenia w geografii

Dociekanie naukowe i TIK w projekcie szkolnym

 

Oferta wspomagania szkół

W roku szkolnym 2019/2020 zaproponowaliśmy szkołom bezpłatną, kompleksową pomoc
w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Oferta ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i planujemy kontynuować ją w kolejnym roku. Plan wspomagania został dostosowany do potrzeb placówek objętych wspomaganiem. W ramach programu zaproponowaliśmy szkołom:

  1. Doskonalenie w zakresie stosowania TIK poprzez udział nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dedykowanych im szkoleniach przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów w pracowniach OEIiZK.
  2. Indywidualne konsultacje w zakresie stosowania TIK na przedmiotach przyrodniczych.
  3. Udział nauczycieli wraz z uczniami w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów OEIiZK oraz udział grup uczniowskich w konkursie „Z technologią w świat nauki”.

Warunkiem udziału szkoły w procesie wspomagania było podpisanie porozumienia
o współpracy szkoły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie na rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji na temat wspomagania w kolejnym roku szkolnym można uzyskać w Dziale Organizacji Szkoleń:

szkolenia@oeiizk.waw.pl

tel.: (+48) 22 579 41 22

Grafika – https://pixabay.com/pl/illustrations/uchod%C5%BAcy-imigrant%C3%B3w-zarobkowych-1015310/

 

COMPUS

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest partnerem w międzynarodowym projekcie COMPUS – Komputer to my! Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Deusto w Bilbao. Pozostali partnerzy to: Fatima Educational Fundation, AGR Priority oraz Ferdinand I Secondary School.

Głównym celem projektu jest szerzenie idei myślenia komputacyjnego poprzez gry planszowe. Dotychczas powstała pierwsza z gier – MOON. Gracze pomagają astronautom wylądować na Księżycu. Jednocześnie uczą się liczyć w systemie binarnym, doskonalą logiczne i matematyczne myślenie oraz naprawiają awarie techniczne, które wystąpiły podczas misji.

W najbliższym czasie dostępna będzie również druga gra – Łucznicy z Nand.

Na stronie http://compus.deusto.es/moon/ można pobrać wersję gry MOON do druku oraz instrukcję. Wszystkie materiały projektu są dostępne m.in. w języku polskim.

Skrócone zasady można obejrzeć na filmie https://www.youtube.com/watch?v=LBr0GTGbtBk

 

FUTURE SPACE

W Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaczynamy realizować kolejny projekt międzynarodowy w ramach akcji Erasmus+. Tym razem będziemy się zajmować tematyką kosmiczną. W ramach projektu zostaną opracowane Program szkół kosmicznych, program kosmiczny dla placówek nauczania pozaformalnego oraz ścieżki karier kosmicznych. Głównym celem projektu jest rozszerzenie treści realizowanych na przedmiotach STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics) na poziomie szkół ponadpodstawowych. Program będzie także zawierał praktyczne informacje dla szkół na temat organizacji zajęć i procesu nauczania.

OEIiZK będzie odpowiedzialny m.in. za opracowanie metodyczne powstałych materiałów oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych chcących realizować tematykę kosmiczną w czasie swoich zajęć.

Koordynatorem projektu jest Centrum Badań Kosmicznych PAN.

http://www.cbk.waw.pl

Pozostali partnerzy to:

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) https://polsa.gov.pl

Stichting National Centrum Voor Wetenschaps – en Technologiecommunicatie (NEMO) https://www.nemosciencemuseum.nl/nl

Kentro Diadosis Epistimon Kai Mouseio Technologias Idryma (NOESIS) https://www.noesis.edu.gr

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie https://www.oeiizk.waw.pl