Szkolenia dla nauczycieli

Wybrane szkolenia w semestrze zimowym roku szkolnego 2016/17

Zapisy na szkolenia są prowadzone na platformie obsługi szkoleń i konferencji: http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

 

Otwarte laboratorium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Możliwość  samodzielnego wykonywania doświadczeń  przyrodniczych wspomaganych komputerowo w nowoczesnej pracowni wyposażonej w interfejsy pomiarowe z zestawem różnych czujników oraz oprogramowanie do rejestracji i analizy wyników pomiaru. Inspirujące doświadczenia i fachowa pomoc nauczycieli konsultantów.

Wtorek  w godz. 16 – 19 po uzgodnieniu terminu.
Zapisy: Elżbieta Kawecka – elka@oeiizk.waw.pl

Mobilne laboratorium przyrodnicze

Zajęcia w terenie z wykorzystaniem mobilnych interfejsów pomiarowych z zestawem różnych czujników to propozycja zajęć dla nauczycieli fizyki, chemii, biologii, geografii i przyrody.    (5 godzin)

 Geografia w chmurze

Uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia, współdzielenia i udostępniania plików przez dysk Google, przygotują mapę myśli oraz stworzą proste testy, krzyżówki i inne aplikacje działające w chmurze. (10 godzin)

Podróże z mapą w sieci

Chcesz wiedzieć jak ziemia zmieniła się przez lata, wszystko jest możliwe z pomocą narzędzi GIS. Możesz wiedzę o otaczającej przyrodzie zgłębiać zarówno w sali lekcyjnej , jak i wychodząc w teren z urządzeniami mieszczącymi się w Twojej kieszeni, np. smartfonem.  (5 godzin)

Rozszerzona rzeczywistość na przedmiotach przyrodniczych

Potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z  kamerą, oprogramowanie oraz znaczniki AR. Takie rozwiązanie w edukacji pozwala na np. analizowanie ludzkiego organizmu. (5 godzin)

Aplikacje edukacyjne dla chemików

Uczestnicy poznają aplikacje umożliwiające tworzenie modeli zjawisk i procesów, cząsteczek chemicznych (2D i 3D) symulacje i animacje chemiczne (5 godzin).

„Indywidualizacja nauczania chemii – portal edukacyjny Edukator” – warsztaty dla nauczycieli

Propozycja dla nauczycieli, która w prosty i przyjazny sposób wspiera wykorzystywanie TIK w nauczaniu, umożliwia  zgromadzenie w jednym miejscu materiałów i programów potrzebnych do stworzenia lekcji bogatych w interaktywne i multimedialne elementy (5 godzin).

Od pomysłu poprzez realizację do prezentacji projektu, czyli jak TIK może wspierać projekty edukacyjne

Przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do planowania, wykonania, pokazu projektu edukacyjnego na forum oraz aktywnego zaangażowania publiki. Wykorzystanie bazy darmowych i prostych aplikacji TIK na wszystkich etapach realizacji projektu z różnych przedmiotów na każdym poziomie edukacyjnym. (5 godzin)

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z chemii – warsztaty dla nauczycieli

Przykłady zastosowania wybranych programów komputerowych, multimediów i zasobów internetowych w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z chemii. (5 godzin)

Wideopomiary w nauczaniu fizyki

Rejestracja ruchu umożliwia nabór danych z filmu, ich przetwarzanie i prezentację na wykresach. Przykładowe programy do prowadzenia wideopomiarów: Coach 6 i Tracker. (10 godzin)

Nauczanie przyrody w szkole podstawowej z komputerem

Przykłady zastosowania wybranych programów komputerowych i zasobów internetowych w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. (5 godzin)

Otwarte zasoby edukacyjne w realizacji podstaw programowych fizyki w gimnazjum/w szkole ponadgimnazjalnej

Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych. Wybrane aplikacje, interaktywne symulacje i materiały dydaktyczne, wspomagające realizację podstaw programowych fizyki w gimnazjum/w szkole ponadgimnazjalnej. (5 godzin)