CTN

Centrum Technologii Nauczania

Pracownia CTN jest działem OEIiZK zajmującym się zastosowaniem TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

  • Tworzymy nowe opracowania dydaktyczne
  • Szkolimy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
  • Promujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie
  • Prowadzimy lekcje dla młodzieży szkolnej
  • Współpracujemy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
  • Uczestniczymy w projektach edukacyjnych

Zespół CTN stanowią nauczyciele konsultanci OEIiZK, będący równocześnie nauczycielami przedmiotów przyrodniczych w szkołach:

Elżbieta Kawecka – fizyka, kierownik zespołu, mail: elzbieta.kawecka@oeiizk.waw.pl

Małgorzata Chmurska  – chemia, mail: malgorzata.chmurska@oeiizk.waw.pl

Anna Grzybowska – geografia, mail: anna.grzybowska@oeiizk.waw.pl

Małgorzata Witecka – przyroda, geografia, mail: malgorzata.witecka@oeiizk.waw.pl

Renata Sidoruk-Sołoducha – biologi, mail: rsoloducha@oeiizk.waw.pl