SZPiK

Seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Spotkania z przyrodą i komputerem

Jest to cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wszystkich poziomów nauczania, zainteresowanych poznawaniem różnych narzędzi TIK i ich wykorzystaniem w pracy dydaktycznej. Zajęcia te są kontynuacją szkoleń prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Centrum Technologii Nauczania w projekcie „W poszukiwaniu praw przyrody”, realizowanym w roku 2012/13 przez OEIiZK w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ppp.oeiizk.waw.pl).

Udział nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych specjalności (biologia, chemia, fizyka, geografia) umożliwia wspólne wypracowanie nowych rozwiązań metodycznych, które mogą być wykorzystane m.in. w nauczaniu przyrody, nowego przedmiotu na IV etapie kształcenia.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, we wtorki w godz. 16 – 19, w Ośrodku szkoleniowym w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73.

Zapraszamy do zapisów na wybrane zajęcia lub cały cykl spotkań na platformie obsługi szkoleń OEIiZK. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Tematyka i terminy spotkań w II semestrze:

1.       Excel dla przyrodników – 4.02.2014
2.       Lekcja odwrócona – 11.03.2014
3.       Symulacje komputerowe na zajęciach przyrodniczych – 8.04.2014
4.       GIS w przyrodzie – 13.05.2014
5.       Aplikacje edukacyjne on-line dla przyrodników – 3.06.2014

Uczestnictwo w warsztatach będzie jednym z kryteriów kwalifikacyjnych na wyjazd szkoleniowy na Cypr w ramach projektu „Learning in the Digital Age”, w lipcu 2014. Jest on organizowany przez Ośrodek w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy