IoT (Internet Rzeczy), Big Data (zbiory danych) i AI (Sztuczna Inteligencja): innowacyjne nauczanie STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli

Nauczanie i uczenie się STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) osadzone w scenariuszach z życia codziennego należy rozpocząć na wczesnym etapie edukacji. Nasze społeczeństwa stoją w obliczu rewolucji technologicznej, w której internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja zapewniają rozwiązania pozwalające sprostać globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatycznym, bezpieczeństwu żywności, czy też, jak widzimy w obecnym czasie, pojawieniu się pandemii. W związku z tym kluczowe znaczenie ma pobudzanie ciekawości uczniów w ramach tych przedmiotów, wskazywanie przyszłych ścieżek kariery zawodowej oraz podkreślanie roli nauki w postępie społecznym.

Szkolenie nauczycieli i ich profesjonalizacja są niezbędne w tym procesie. Tylko dzięki zapewnieniu wysokiej jakości edukacji oraz różnorodnym: formalnym i nieformalnym innowacyjnym narzędziom edukacyjnym, nauczyciele dadzą uczniom odpowiednie możliwości rozwijania umiejętności cyfrowych i stosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu oraz w szerszym kontekście otaczającej rzeczywistości.

 Projekt „IoT (Internet rzeczy), Big data (zbiory danych) i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmacnianie profesjonalizacji nauczycieli” to 6-miesięczny praktyczny program szkoleniowy dla nauczycieli w zakresie nauczania IoT, Big Data i AI (sztuczna inteligencja) w szkołach średnich (na poziomie pedagogiki wdrażania omawianych zagadnień oraz poziomie technologicznym). Partycypujące szkoły w krajach V4 będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt technologiczny, który koncentruje się na monitorowaniu środowiska i zmian klimatycznych. Wszystkie uczestniczące szkoły są połączone jedną platformą. Wspólne gromadzenie i analiza danych zapewni interaktywne środowisko nauczania i uczenia się, które wykracza poza granice i pozwala uczniom i nauczycielom omawiać, wspólnie badać i identyfikować obszary współpracy podczas lekcji eksperymentalnych dla klas STEM. Projekt oferuje nie tylko możliwości nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych; umożliwia również wzajemne przenikanie się innych przedmiotów (np. języka angielskiego, etyki, geografii, nauk społecznych itp.).

W ramach projektu pięć szkół z Polski otrzyma stacje meteorologiczne. Nauczyciele biorący udział w projekcie wezmą udział w szkoleniach online z naukowcami z Wielkiej Brytanii oraz wspólnie ze swoimi uczniami wezmą udział w interaktywnych zadaniach/zajęciach, które prowadzone będą w języku angielskim. Na podstawie wypracowanych przez zespoły projektowe materiałów wydana zostanie książka – poradnik dotyczący tematyki projektu i skierowany do innych nauczycieli i ich uczniów.

link do rejestracji

Możliwość komentowania jest wyłączona.