Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

Doradcy metodyczni w zakresie nauk przyrodniczych Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych warszawskich szkół na konferencję

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

połączoną z warsztatami z poszczególnych przedmiotów, pt.

E-edukacja na lekcjach przyrody, chemii, biologii, geografii i fizyki

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2015 roku, w godzinach 15.00-19.00

w OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73, sala konferencyjna.

PROGRAM KONFERENCJI:

14.45 – 15.00 Rejestracja uczestników
15.00 – 15.05 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
15.05 – 15.20 Cyfrowe lekcje przyrody – Magdalena Kołodziejska
15.20 – 16.05 Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Bożena Nowak
16.05 – 16.30 Scientix – europejska współpraca na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych – Elżbieta Kawecka

Warsztaty w salach komputerowych

16.45 – 18.55 E-edukacja na lekcjach przyrody (SP)  – Małgorzata Witecka, Urszula Depczyk, Halina Binkiewicz
E-edukacja na lekcjach chemii  – Małgorzata Chmurska, Magdalena Kołodziejska, Hanna Rokita
E-edukacja na lekcjach fizyki – Elżbieta Kawecka, Ewa Sikora, Mirosław Galikowski
E-edukacja na lekcjach geografii – Anna Grzybowska, Marta Czerniak-Czyżniak
E-edukacja na lekcjach biologii – Renata Sidoruk-Sołoducha, Małgorzata Rykowska
18.55 – 19.00 Podsumowanie konferencji

Rejestracja uczestników, oddzielnie na konferencję i na warsztaty, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę WCIES: http://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-nauk-przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.