CTN

archiwum

Krajowa konferencja SCIENTIX w Polsce

Zapraszamy do udziału w Krajowej konferencji SCIENTIX dla nauczycieli przedmiotóScientixw matematyczno-przyrodniczych, organizowanej przez Instytut Geofizyki PAN we współpracy z Ośrodkiem.

Termin: 8-9 października 2015
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Szczegółowe informacje – http://scientix.pl/konferencja

elements 4 D

http://elements4d.daqri.com/
rozszerzona rzeczywistość z chemii, poznawanie pierwiastków oraz reakcji chemicznych w łatwy, bezpieczny sposób

QUIZIZZ

Ciekawe narzędzie do nauki poprzez zabawę, proste w użyciu, przyjazne dla ucznia i nauczyciela

http://www.quizizz.com/

 

 

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix

Instytut Geofizyki PAN został Krajowym Punktem Kontaktowym Scientix w Polsce. Scientix

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat aktualnych wydarzeń projektowych w Polsce na portalu scientix.pl

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

Doradcy metodyczni w zakresie nauk przyrodniczych Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych warszawskich szkół na konferencję

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

połączoną z warsztatami z poszczególnych przedmiotów, pt.

E-edukacja na lekcjach przyrody, chemii, biologii, geografii i fizyki

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2015 roku, w godzinach 15.00-19.00

w OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73, sala konferencyjna.

PROGRAM KONFERENCJI:

14.45 – 15.00 Rejestracja uczestników
15.00 – 15.05 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
15.05 – 15.20 Cyfrowe lekcje przyrody – Magdalena Kołodziejska
15.20 – 16.05 Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Bożena Nowak
16.05 – 16.30 Scientix – europejska współpraca na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych – Elżbieta Kawecka

Warsztaty w salach komputerowych

16.45 – 18.55 E-edukacja na lekcjach przyrody (SP)  – Małgorzata Witecka, Urszula Depczyk, Halina Binkiewicz
E-edukacja na lekcjach chemii  – Małgorzata Chmurska, Magdalena Kołodziejska, Hanna Rokita
E-edukacja na lekcjach fizyki – Elżbieta Kawecka, Ewa Sikora, Mirosław Galikowski
E-edukacja na lekcjach geografii – Anna Grzybowska, Marta Czerniak-Czyżniak
E-edukacja na lekcjach biologii – Renata Sidoruk-Sołoducha, Małgorzata Rykowska
18.55 – 19.00 Podsumowanie konferencji

Rejestracja uczestników, oddzielnie na konferencję i na warsztaty, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę WCIES: http://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-nauk-przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy!

O nauczaniu przedmiotów ścisłych w Brukseli

ScientixNauczanie przedmiotów ścisłych (STEM education) jest jednym z priorytetów European Schoolnet, sieci ministerstw edukacji w Europie. Nowe technologie, nowe projekty edukacyjne i poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych… Ale nie da się wprowadzić innowacyjnych metod nauczania bez udziału, współpracy i zaangażowania nauczycieli. Było to ważne przesłanie dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących nauczania/uczenia się przedmiotów ścisłych, w których ostatnio uczestniczyłam: STEM Educator Academy w Warszawie (21-23 września 2014) i SCIENTIX 2014 w Brukseli (24-26 października 2014).

Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet powiedział:

Technologia sama w sobie nie przekształci praktyki nauczania. Każdy proces transformacji musi być wynikiem strategii i wizji, a społeczność nauczania – siłą napędową zmian.”

W II Konferencji Scientix w Brukseli wzięło udział ponad 600 nauczycieli, badaczy, naukowców, przedstawicieli biznesu i innych zainteresowanych z ponad 43 państw. Odbyło się ponad 70 wykładów plenarnych, 14 warsztatów, 7 okrągłych stołów. Wyróżnione projekty edukacyjne były prezentowane na 25 stoiskach. Podczas mini warsztatów zaprezentowano sprawozdania z realizacji podejmowanych działań edukacyjnych i przedstawiono wiele pomocy dydaktycznych – w tym między innymi materiały edukacyjne i przyrządy pomiarowe wykorzystane w projekcie „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” (ICT for Innovative Science Teachers), koordynowanym przez nasz Ośrodek.
Ogromne wrażenie wywarł na mnie wykład Amber S. Gell, specjalistki ds. techniki rakietowej z Lockheed Martin w Houston w Teksasie. Pani Gell jest obecnie członkiem zespołu projektującego i budującego statek kosmiczny Orion, uniwersalny pojazd (MPCV – the Multipurpose Crew Vehicle), nowy statek NASA do przeprowadzania zaawansowanych badań w przestrzeni kosmicznej.
W wystąpieniach podkreślano wpływ ustawicznego kształcenia nauczycieli na jakość nauczania i  innowacyjność realizowanych projektów i programów. Nauczyciele powinni mieć możliwość zdobywania nowych doświadczeń poprzez dialog międzynarodowy, łączyć wiedzę na temat nauczanego przedmiotu z umiejętnościami pedagogicznymi i zdolnością oceny swojej pracy w szerszej perspektywie, aby wykazać przygotowanie do wprowadzania innowacji w nauczaniu w wymiarze europejskim. Nauczanie przez dociekanie (IBL), uczenie się w działaniu – jest kluczem do podniesienia zainteresowania nauką wśród młodzieży. Konferencja Scientix była okazją do spotkania osób z różnych środowisk, które są zaangażowane w edukację matematyczną, przyrodniczą i techniczną oraz popularyzację nauki i nowoczesnych technologii. Uaktywniła współpracę pomiędzy szkołami i nauczycielami, szkołami a przemysłem, nauczycielami i naukowcami.
Więcej informacji o konferencji na http://www.scientix.eu
Zachęcam do włączenia się w działania społeczności  SCIENTIX oraz śledzenia aktualnych informacji na naszej stronie (w zakładce Scientix).
Elżbieta Kawecka

 

Learning in the Digital Age

KAPITAL_LUDZKIUE+EFS_L-kolor

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Learning in the Digital Age”, czyli co wizyta studyjna na Cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?”, przedstawioną na konferencji w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w dniu 30 września 2014. Taka forma szkolenia jest niezwykle atrakcyjna i inspiruje do innowacyjnych działań w swoim środowisku!

Otwórz prezentację LDA_przyrodnicy_2014

Scientix – nowości

ScientixZachęcamy do śledzenia informacji na temat  projektu Scientix i europejskiej współpracy z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, technicznych i matematyki. Najważniejsze fakty dotyczące tego projektu będą ukazywać się co tydzień na portalu Scientix i w dziale  Scientix naszego serwisu (w menu po lewej) oraz na serwisach społecznościowych. Zapraszamy!

Geografia w chmurze

Zapraszam wszystkich przyrodników, w szczególności nauczycieli geografii do udziału w szkoleniu Geografia w chmurze. Jest to krótki 10 godzinny kurs, w czasie którego uczestnicy będą tworzyć pomoce dydaktyczne w środowisku chmury.

Szkolenie zaplanowane jest na 2 wtorkowe popołudnia (25 listopada i 9 grudnia) w godzinach popołudniowych).

Szczegółowy program i zapisy na platformie szkoleń OEIiZK.

Konferencja dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych a nowe technologie, która odbędzie się 30 września w godz. 15 – 18:30, w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73. Konferencja jest kierowana do nauczycieli szkół dwujęzycznych, ale mogą wziąć w niej udział nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dowolnych szkół. Bardzo często korzystamy przecież z zasobów edukacyjnych i programów w języku angielskim. W programie ciekawe wykłady i warsztaty w pracowniach komputerowych. Proszę zapoznać się z  Zaproszeniem, podpisanym przez Panią Dyrektor.

Zapraszamy do rejestracji na platformie szkoleniowej OEIiZK