CTN

archiwum

Kosmiczny konkurs Helios

Polecamy konkurs astronomiczny Helios, organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji http://helios.astronomia.pl/

Projekt Kolegium Śniadeckich

Polecam projekt Kolegium Śniadeckich do innowacyjnego nauczania fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki  z wykorzystaniem Strategii Kształcenia Wyprzedzającego. Na stronie projektu, w dziale Publikacje, został udostępniony podręcznik Metodyka kształcenia metodą wyprzedzającą. Obecnie jest testowana platforma edukacyjna do nauczania  fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie od połowy sierpnia 2013.

Informacje z warsztatów zorganizowanych w Warszawie 14 czerwca 2013 – Elżbieta Kawecka

Quizlet-nauka poprzez zabawę

Interaktywny quiz

http://quizlet.com/17318636/fotosyntezaoddychanie-flash-cards/

Lekcja odwrócona

Przykład interaktywnej lekcji odwróconej: Budowa komórki

http://ed.ted.com/on/nyJJsuzf

Poradnik do tworzenia lekcji odwróconej

 http://prezi.com/fxjg6fgmdpj7/lekcja-odwrocona/

 

Khan Academy

Polecam lekcje Khan Academy po polsku ( z polskimi napisami). Na razie korzystam sama, dokształcam się. Zdarzają się błędy, dość szybko pojawia się ich korekta. Zamierzam zastosować do prowadzenia odwróconych lekcji ;-)

http://www.edukacjaprzyszlosci.pl

PLAKAT

MCHmurska

System Coach

System Coach został opracowany na Uniwersytecie w Amsterdamie i w fundacji CMA (www.cma-science.nl). Jest z powodzeniem stosowany w wielu placówkach edukacyjnych w Polsce i innych krajach. W ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych, koordynowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, opracowano materiały dydaktyczne do nauczania fizyki, chemii i biologii, w których znajduje się wiele przykładów doświadczeń wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem systemów Coach i Insight.

W skład systemu Coach wchodzą:

 • Interfejs pomiarowy np. CoachLab II+, EuroLab, EuroSense, MoLab
 • Czujniki (sondy) pomiarowe
 • Oprogramowanie Coach 6

Oprogramowanie Coach 6 jest dostępne w 2 wersjach:

 • uczniowskiej (tzw. Coach 6 Lite), do wykonywanie podstawowych ćwiczeń pomiarowych z wykorzystaniem różnych interfejsów oraz wprowadzenia w technikę sterowania;
 • pełnej (tzw. wersja autorska, do której jest wymagana licencja), umożliwiającej wykonywanie pomiarów wspomaganych komputerowo, wideopomiarów, sterowania oraz budowę i analizę modeli i symulacji. Wersja autorska posiada większy zasób narzędzi do analizy danych pomiarowych, umożliwia też tworzenie własnych projektów i ćwiczeń.

Centrum Technologii Nauczania

Pracownia CTN jest działem OEIiZK zajmującym się zastosowaniem TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

 • Tworzymy nowe opracowania dydaktyczne
 • Szkolimy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
 • Promujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie
 • Prowadzimy lekcje dla młodzieży szkolnej
 • Współpracujemy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 • Uczestniczymy w projektach edukacyjnych

Zespół CTN stanowią nauczyciele konsultanci OEIiZK, będący równocześnie nauczycielami przedmiotów przyrodniczych w szkołach:

Elżbieta Kawecka – fizyka, kierownik zespołu, mail: elzbieta.kawecka@oeiizk.waw.pl

Małgorzata Chmurska  - chemia, mail: malgorzata.chmurska@oeiizk.waw.pl

Anna Grzybowska – geografia, mail: anna.grzybowska@oeiizk.waw.pl

Małgorzata Witecka – przyroda, geografia, mail: malgorzata.witecka@oeiizk.waw.pl

Renata Sidoruk-Sołoducha – biologi, mail: rsoloducha@oeiizk.waw.pl