Przyroda

Wystawa „Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie”

Centrum Nauki „La Maison des Sciences” (Krajowy Punk Kontaktowy Scientix we Francji), we współpracy z 3 uniwersytetami i Muzeum Curie, zorganizowało wystawę – warsztaty Lekcje Marii Skłodowskiej – Curie. Materiały są przeznaczone dla dzieci  w wieku 8 -13 lat.

Plakaty z wystawy zostały przetłumaczone na język polski i udostępnione bezpłatnie do celów edukacyjnych.

Można je pobrać Plakaty „Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie” i wydrukować  (13 plakatów – format A1- A3).

Zachęcamy do wykorzystania ich w swoich szkołach.

Na stronie http://www.maison-des-sciences.ac-versailles.fr/ są też inne materiały dydaktyczne w języku francuskim. Wkrótce zostaną one przetłumaczone na język angielski.

Tydzień Scientix

Scientix16 – 20 listopada 2015 został ogłoszony tygodniem Scientix. Zachęcamy wszystkich nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do korzystania z materiałów, szkoleń i debat on-line oraz nowo opublikowanego e-booka.

http://www.scientix.eu/web/guest/scientixworks

Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów to wspaniała inspiracja do naszych zajęć!

Seminarium Projekty przyrodnicze wspierane TIK

konkurs

Nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego wraz z uczniami na bezpłatne seminarium

Projekty przyrodnicze wspierane TIK

Szkolenie odbędzie się 27 października 2015 roku, w godzinach 16.00 – 19.00

w OEIiZK w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73, sala konferencyjna.

PROGRAM

16.00 – 16.15 Powitanie, przedstawienie założeń konkursu „Z technologią w świat nauki”
16.15 – 17.05 Przykłady ciekawych projektów uczniowskich z fizyki – Maria Dobkowska, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie
17.05 – 17.25 Przykłady dobrych praktyk projektowych na różnych poziomach edukacyjnych  – Renata Sidoruk- Sołoducha, Zespół Szkół nr 77 w Warszawie
17.25 – 17.45 Europejska baza zasobów Scientix inspiracją do realizacji projektów uczniowskich – Elżbieta Kawecka, OEIiZK w Warszawie
17.45 – 18.30 Aplikacje i interaktywne mapy dla każdego – ciekawa lekcja z GIS-em – Edyta Wyka, Edu Esri Polska
18.30 – 18.55 Przykłady narzędzi TIK przydatnych przy realizacji projektów edukacyjnych -zespół CTN, OEIiZK w Warszawie
18.55 – 19.00 Podsumowanie seminarium

Rejestracja uczestników (tylko nauczycieli) na seminarium odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs Z TECHNOLOGIĄ W ŚWIAT NAUKI

Konkurs Z TECHNOLOGIĄ W ŚWIAT NAUKI

logo_konkurs_2015

Zapraszamy zespoły uczniowskie wraz z nauczycielami gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych.

Regulamin konkursu   Załączniki do regulaminu

Harmonogram

01.10.2015 Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronach internetowych www.oeiizk.waw.pl, ctn.oeiizk.waw.pl
27.10.2015 Seminarium „Projekty przyrodnicze wspierane TIK” dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów
10.11.2015 Termin zgłoszenia szkół do konkursu
01.10.2015 – 15.04.2016 Konsultacje dotyczące metody projektów oraz stosowania narzędzi i środków TIK w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
15.05.2016 Termin nadsyłania prac konkursowych
08.06.2016 Ogłoszenie wyników konkursu
15.06.2016 Uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja nagrodzonych projektów.

 

patronaty

Krajowa konferencja Scientix „Nauki ścisłe na luzie”

Rozpoczęły się zapisy na Krajową konferencję SCIENTIX „Nauki ścisłe na luzie” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Konferencja, organizowana przez Instytut Geofizyki PAN – Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix,  odbędzie się w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w dniach 8 – 9 października 2015.

Scientix

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny na stronie scientix.pl/konferencja

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Krajowa konferencja SCIENTIX w Polsce

Zapraszamy do udziału w Krajowej konferencji SCIENTIX dla nauczycieli przedmiotóScientixw matematyczno-przyrodniczych, organizowanej przez Instytut Geofizyki PAN we współpracy z Ośrodkiem.

Termin: 8-9 października 2015
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Szczegółowe informacje – http://scientix.pl/konferencja

QUIZIZZ

Ciekawe narzędzie do nauki poprzez zabawę, proste w użyciu, przyjazne dla ucznia i nauczyciela

http://www.quizizz.com/

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

Doradcy metodyczni w zakresie nauk przyrodniczych Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych warszawskich szkół na konferencję

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w e-szkole

połączoną z warsztatami z poszczególnych przedmiotów, pt.

E-edukacja na lekcjach przyrody, chemii, biologii, geografii i fizyki

Szkolenie odbędzie się 2 marca 2015 roku, w godzinach 15.00-19.00

w OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73, sala konferencyjna.

PROGRAM KONFERENCJI:

14.45 – 15.00 Rejestracja uczestników
15.00 – 15.05 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników
15.05 – 15.20 Cyfrowe lekcje przyrody – Magdalena Kołodziejska
15.20 – 16.05 Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Bożena Nowak
16.05 – 16.30 Scientix – europejska współpraca na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych – Elżbieta Kawecka

Warsztaty w salach komputerowych

16.45 – 18.55 E-edukacja na lekcjach przyrody (SP)  – Małgorzata Witecka, Urszula Depczyk, Halina Binkiewicz
E-edukacja na lekcjach chemii  – Małgorzata Chmurska, Magdalena Kołodziejska, Hanna Rokita
E-edukacja na lekcjach fizyki – Elżbieta Kawecka, Ewa Sikora, Mirosław Galikowski
E-edukacja na lekcjach geografii – Anna Grzybowska, Marta Czerniak-Czyżniak
E-edukacja na lekcjach biologii – Renata Sidoruk-Sołoducha, Małgorzata Rykowska
18.55 – 19.00 Podsumowanie konferencji

Rejestracja uczestników, oddzielnie na konferencję i na warsztaty, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę WCIES: http://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-nauk-przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy!

O nauczaniu przedmiotów ścisłych w Brukseli

ScientixNauczanie przedmiotów ścisłych (STEM education) jest jednym z priorytetów European Schoolnet, sieci ministerstw edukacji w Europie. Nowe technologie, nowe projekty edukacyjne i poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych… Ale nie da się wprowadzić innowacyjnych metod nauczania bez udziału, współpracy i zaangażowania nauczycieli. Było to ważne przesłanie dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących nauczania/uczenia się przedmiotów ścisłych, w których ostatnio uczestniczyłam: STEM Educator Academy w Warszawie (21-23 września 2014) i SCIENTIX 2014 w Brukseli (24-26 października 2014).

Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet powiedział:

Technologia sama w sobie nie przekształci praktyki nauczania. Każdy proces transformacji musi być wynikiem strategii i wizji, a społeczność nauczania – siłą napędową zmian.”

W II Konferencji Scientix w Brukseli wzięło udział ponad 600 nauczycieli, badaczy, naukowców, przedstawicieli biznesu i innych zainteresowanych z ponad 43 państw. Odbyło się ponad 70 wykładów plenarnych, 14 warsztatów, 7 okrągłych stołów. Wyróżnione projekty edukacyjne były prezentowane na 25 stoiskach. Podczas mini warsztatów zaprezentowano sprawozdania z realizacji podejmowanych działań edukacyjnych i przedstawiono wiele pomocy dydaktycznych – w tym między innymi materiały edukacyjne i przyrządy pomiarowe wykorzystane w projekcie „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych” (ICT for Innovative Science Teachers), koordynowanym przez nasz Ośrodek.
Ogromne wrażenie wywarł na mnie wykład Amber S. Gell, specjalistki ds. techniki rakietowej z Lockheed Martin w Houston w Teksasie. Pani Gell jest obecnie członkiem zespołu projektującego i budującego statek kosmiczny Orion, uniwersalny pojazd (MPCV – the Multipurpose Crew Vehicle), nowy statek NASA do przeprowadzania zaawansowanych badań w przestrzeni kosmicznej.
W wystąpieniach podkreślano wpływ ustawicznego kształcenia nauczycieli na jakość nauczania i  innowacyjność realizowanych projektów i programów. Nauczyciele powinni mieć możliwość zdobywania nowych doświadczeń poprzez dialog międzynarodowy, łączyć wiedzę na temat nauczanego przedmiotu z umiejętnościami pedagogicznymi i zdolnością oceny swojej pracy w szerszej perspektywie, aby wykazać przygotowanie do wprowadzania innowacji w nauczaniu w wymiarze europejskim. Nauczanie przez dociekanie (IBL), uczenie się w działaniu – jest kluczem do podniesienia zainteresowania nauką wśród młodzieży. Konferencja Scientix była okazją do spotkania osób z różnych środowisk, które są zaangażowane w edukację matematyczną, przyrodniczą i techniczną oraz popularyzację nauki i nowoczesnych technologii. Uaktywniła współpracę pomiędzy szkołami i nauczycielami, szkołami a przemysłem, nauczycielami i naukowcami.
Więcej informacji o konferencji na http://www.scientix.eu
Zachęcam do włączenia się w działania społeczności  SCIENTIX oraz śledzenia aktualnych informacji na naszej stronie (w zakładce Scientix).
Elżbieta Kawecka

 

Learning in the Digital Age

KAPITAL_LUDZKIUE+EFS_L-kolor

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Learning in the Digital Age”, czyli co wizyta studyjna na Cyprze może dać polskiemu nauczycielowi?”, przedstawioną na konferencji w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w dniu 30 września 2014. Taka forma szkolenia jest niezwykle atrakcyjna i inspiruje do innowacyjnych działań w swoim środowisku!

Otwórz prezentację LDA_przyrodnicy_2014